Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που…