Φέρει το νέο σχεδιασμό που ακολουθούν άλλα iPad! Το νέο…