Αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο

Η Appla παρουσιάζει τις τελευταίες τάσεις που δημιουργούνται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, ο οποίος συνεχίζει να μεγεθύνεται και να αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας και της νέας πραγματικότητας που επέβαλε η πανδημία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, nbEurostat, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που […]