Αν και είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό, το πλαστικό είναι…